تبلیغات
آموزش ادبیات سوم راهنمایی - روان خوانی : دوستی با ابلهان
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : adab3vom
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی معلم ها رو چقدر دوست دارید ؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
آموزش ادبیات سوم راهنمایی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
جمعه 17 آذر 1391 :: نویسنده : adab3vom

روان خوانی دوستی با ابلهان


روان خوانی ( دوستی با ابلهان )

قالب شعر : مثنوی                    شعراز : مولوی

بیت 1: 

 • خرس هم از اژدها چون وارهید         و آن کرم ، ز آن مرد مردانه بدید

معنی : 

وقتی که خرس از دست اژدها نجات پیدا کرد و آن لطف و بزرگواری را از آن جوان مرد، دید .

لغت : 

وارهید : آزاد شد ، رها شد / کرم : جوان مردی : بزرگواری ، بخشش

نکته ی دستوری : 

وارهید : فعل پیشوندی / بدید : فعل ماضی به شیوه ی قدیم .

بیت 2 : 

 • چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار      شد ملازم ، در پی آن بردبار

معنی: 

آن خرس ناتوان و ضعیف مانند سگ اصحاب کهف ، همراه آن مرد صبور ، رفت .

لغت : 

کهف : غار / زار : ضعیف، رنجور / ملازم : همراه / بردبار : صبور ، شکیبا

آرایه : 

چون سگ : تشبیه / تلمیح به اصحاب کهف

نکته ی دستوری : 

چون ( = مانند ) : حرف اضافه / سگ : متمّم

بیت 3 : 

 • قصّه واگفت و حدیث اژدها          گفت : « بر خرس منه دل ، ابلها

معنی : 

آن جوان مرد ، داستان و حکایت دوستی اش را با خرس شرح داد. آن مرد رهگذر به او گفت : ای نادان ، به دوستی با خرس ، دل نبند .

لغت :

قصّه : حکایت ، داستان / حدیث : سخن / ابله : نادان

آرایه :

دل نهادن : کنایه از دل بستن و فریفته شدن

نکته ی دستوری :

واگفت ( = بازگفت ) : فعل پیشوندی

بیت 4 : 

دوستی ابله ، بتر از دشمنی ست          او به هر حیله که دانی ، راندنی ست ! »

معنی : 

دوستی با انسان نادان ، بدتر از دشمن است . باید به هر حیله و چاره گری او را از خودت ، دورسازی .

لغت : 

بتر : بدتر / حیله : نیرنگ ، چاره گری

آرایه : 

دشمنی و دوستی : تضاد / تکرار « ی» : واج آرایی

نکته ی دستوری : 

بتر : صفت تفضیلی و مسند

بیت 5 : 

 • گفت : مهر ابلهان ، عشوه ده ،است          این حسودی من از مهرش ، به است

معنی :

گفت : دوستی آدم های نادان ، فریبنده می باشد و این حسادت کردن من از دوستی کردن با آنها بهتر است.

لغت : 

مهر : دوستی ، محبّت / عشوه : ناز و کرشمه ( در این جا به معنی فریب آمده .)

آرایه : 

در این بیت تشخیص وجود دارد چون صحبت درباره ی انسان و خرس است .

نکته ی دستوری : 

عشوه ده : صفت مرکب (= عشوه دهنده ) است . / « ش » در مهرش : مضاف الیه/ به : صفت تفضیلی و مسند / مهر ابلهان ، عشوه ده است : مفعول برای فعل گفت.

بیت 6:

 • هی بیا با من ، بران این خرس را                             خرس را مگزین ، مهل همجنس را

معنی :

آگاه باش و با من بیا و این خرس را از خودت ، دور کن. خرس را برای دوستی انتخاب نکن و هم نوع خودت را ترک مکن.

لغت :

هی : لفظی است برای آگاهی ، آگاه باش / مگزین : انتخاب نکن / مهل : رها نکن ، ترک مکن

آرایه :

بیا و با : جناس / خرس و خرس : تکرار / خرس را مگزین : تشخیص

نکته ی دستوری :

هی : اصوات ( شبه جمله ) مگزین و مهل : فعل نهی / بیا و بران : فعل امر / هم جنس ( هم + جنس) : مشتق

بیت 7 :

 • من کم از خرسی نباشم ، ای شریف                      ترک او کن ، تا منت باشم حریف

معنی :

ای انسانی بزرگوار و شرافتمند ، من کم ارزش تر از خرس نیستم ، او را رها کن تا این که من همکار و یاورت باشم.

لغت :

شریف : بزرگوار ، شرافتمند / حریف : رفیق ، همکار

آرایه :

شریف و حریف : جناس / نباشم و باشم : جناس

نکته دستوری :

شریف : منادا / تا : حرف ربط / من : نهاد / « َ ت » : ضمیر پیوسته که در نقش مضاف الیه به کار رفته = حریف تو

توجه :

در این بیت ، منظو زا « او » خرس است . در گذشته گاهی ضمیر شخصی را به غیر انسان ، نسبت می دادند.

بیت 8 :

 • باز کفتش : « من عدوّ تو ، نی ام                 لطف باشد ، گر بیایی در پی ام

معنی :

مرد رهگذز ، دوباره به جوان گفت : من دشمن تو نیستم ، اگر به دنبال من بیایی ، سبب خیر و خوبی تو خواهد شد.

لغت :

عدو : دشمن / پی : دنبال

آرایه :

گر و در : جناس

نکته دستوری :

باز ( = دوباره ) : قید تکرار / « َش » : متمم ( = به او گفت ) / « اَم » در پی ام : مضاف الیه = پی من

بیت 9 :

 • خشمگین شد با مگس ، خرس و برفت           برگرفت از کوه ، سنگی سخت زفت

معنی :

خرس از کار مگس ، خشمگین شد و رفت از کوه ، سنگ بسیار بزرگی و محکمی را برداشت .

لغت :

سخت : بسیار / زَفت : درشت

آرایه :

خشمگین شد خرس و برگرفتن سنگ : تشخیص / کوه و سنگ : مراعات نظیر / تکرار « گ » واج آرایی

نکته دستوری :

برفت : ماضی ساده / برگفت : فعل پیشوندی / سنگی زفت : موصوف و صفت ( گاهی در بین موصوف و صفت : قید قرار می گیرد.) / سخت : قید مقدار

بیت 10 :

 • سنگ آورد و مگس را دید باز                         بر رخ خفته گرفته جای ساز

معنی :

سنگ را آورد و دید مگس دوباره بر روی صورت دوست خوابیده اش ، نشسته است.

آرایه :

ساز و باز : جناس

نکته دستوری :

خفته : صفت جانشین اسم (= مرد خفته )

بیت 11 : 

برگفت آن آسیا سنگ و بزد               بر مگس ، تا آن مگس وا پس خزد

معنی :

خرس آن سنگ بزرگ را بلند کرد و بر مگس زد تا این که مگس از روی صورت مرد خفته دور شود.

لغت :

آسیا سنگ : سنگ بزرگ (سنگ آسیاب که بزرگ بوده و برای آرد غلات از آن استفاده می شد . ) / واپس خزد : دور شود.

آرایه :

تکرار « س » : واج  آرایی / مگس و مگس : تکرار / بزد و خزد : جناس

نکته دستوری :

آسیا سنگ : مرکّب / آن مگس : صفت و موصوف ( آن : صفت پیشین اشاره)

بیت 12 :

 • سنگ ، روی خفته را خشخاش کرد                این مثل بر جمله عالم فاش کرد

معنی :

سنگ صورت جوان خفته را خرد و ریزریز کرد و این ضرب المثل را برای همهی مردم دنیا ، آشکار کرد

لغت :

خشخاش : نوعی گیاه دارای ساقه ی باریک و برگ های دراز و درشت و دندانه دار / مثل : ضرب المثل / جمله عالم : همه ی مردم / فاش : آشکار

آرایه :

روی مانند خشخاش شد : تشبیه

توجه :

خشخاش و فاش : قافیه / کرد و کرد : ردیف

بیت 13 :

 • « مهر ابله ، مهر خرس آمد یقین                   کین او مهر است و مهر اوست کین »

معنی :

قطعا دوستی انسان نادان مانند دوستی خرس است ، دشمنی او دوستی است و دوستی او دشمنی.

لغت :

مهر : دوستی و محبّت / کین : کینه و دشمنی / یقین : قطعاً ، به درستی

آرایه :

مهر ابله مانند مهر خرس : تشبیه / کین و مهر : تضاد / تکرار مهر و کین : تکرار / این بیت ضرب المثل است.

نکته دستوری :

یقین : قید تأکید / در مصراع دوم به ترتیب ، مهر و کین ، مسند است.

بیت 14 :

 • عهد او سست است و ویران و ضعیف              گفت او زُفت وفای او نحیف

معنی :

عهد و پیمان انسان نادان ، سست و خراب و ضعیف است و سخنش بی ارزش و وفای او ضعیف و ناپایدار است.

لغت : عهد : پیمان / گفت : سخن / زُفت : تند و بی ارزش / نحیف : رنجور ، نَزار

بیت 15 :

 • گر خورد سوگند هم باور مکن         بشکند سوگند ، مرد کژ سخن

معنی : انسان نادان اگر قسم هم بخورد ، حرفش را باور نکن ، زیرا انسان دروغ گو ، قسمش را می شکند.

لغت :

سوگند : قسم / گژ سخن : دروغ گو

توجه :

کلمه سوگند ، در اصل ، آب و گوگرد است که در قدیم برای ثابت کردن بی گناهی ، می خورده اند.

بیت 16:

 • چون که بی سوگند ، پیمان بشکند                گر خورد سوگند ، هم آن بشکند

معنی :

وقتی که انسان نادان بدون قسم خوردن ، عهد و پیمانش را می شکند ، قطعا اگر قسم هم بخورد باز هم پیمانش را می شکند.

ارایه :

سوگند ، پیمان و شکستن ، مراعات نظیر / تکرار سوگند و بشکند : تکرار

نکته ی دستوری : چون (= زماین که ، وقتی که ) : حرف ربط / پیمان : مفعول / هم (= نیز ، همانا ) : قید

تاریخ ادبیات :

مولوی (672- 604 هـ . ق ) مولانا جلال الدّین محمد بلخی از شاعران و عارفان بزرگ ایران در قرن هفتم است. کتاب عظیم « مثنوی معنوی » با 26000 بیت ( در شش دفتر سروده شد) که گنجینه ای از معارف اسلام است . معروف ترین اثر اوست . آرامگاه او در « قونیّه » ی ترکیه واقع است . مثنوی معنوی ، شامل حکایاتی است که مولانا با بیان آن ها مسائل دینی و عرفانی و حقایق معنوی را به زبان ساده و از راه تمثیل بیان می کند.

نوع مطلب : فصل چهارم : شکفتن، 
برچسب ها : درس یازدهم : روان خوانی (دوستی با ابلهان )،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 6 بهمن 1394 09:20 ب.ظ
اوف نمیشه معنی حکایت و نتیجه گیری هم میذاشتین
چهارشنبه 30 بهمن 1392 01:03 ق.ظ
سایتتون خیلی بیخوده
adab3vom

شما ؟
دوشنبه 28 بهمن 1392 10:24 ب.ظ
خوب بود ولی کاش امکان کپی کردن بود
بابا ما دانش آموزیم لازممون میشه
اگه لطف کنی اینا رو واسم بفرستی ممنون میشم
اگه نخواستی بفرستی بهم خبر بده حتما
adab3vom

خوبی از خودتونه
امکان فرستادنش نیست دوست خوبم
پنجشنبه 24 بهمن 1392 02:42 ب.ظ
عالی بود ولی کاشکی بقیه درس هاهم بود
adab3vom

همش هست
پنجشنبه 17 بهمن 1392 11:44 ب.ظ
چا تفکر و تحلیل ندارد دوست داشتم نظرتو بدونم
adab3vom

منم موافقم
جمعه 11 بهمن 1392 10:10 ب.ظ
دانش آموزی؟
adab3vom

من فقط adab3vom هستم
دوشنبه 7 بهمن 1392 10:07 ب.ظ
من واسه موضوع انشام اومدم تو این سایت ولی انگار مضوع سایت شما راجب چیز دیگری بود و خیلی با حال بود اییییییییول داداش کاش همه ی شعر کتاب فارسی سال سوم را بنویسی ازت ممنونم موفق باشیییییییییییییییییییی
adab3vom

همه رو نوشتیم
یکشنبه 6 بهمن 1392 03:44 ب.ظ
بابا چرا قبول نمیکنی ما کپی کنیم درست باید ما زحمت بکشیم ولی به خدا کپیم کنیم باید بنویسیم پس فرقی نداره.......راستی اسم وبلاگتو نگیا ولی خدایی راست بگو دانش اوزی معلمی چی بابا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.............
adab3vom

عزیزم همون طور که گفتیم و باز هم می گیم کپی نکنید
یکشنبه 29 دی 1392 02:30 ب.ظ
سلام ممنون واقعاعالی بود
adab3vom

غزل جون سپاسگزارم شما عالی تر هستید
چهارشنبه 25 دی 1392 05:18 ب.ظ
عالی بود.مرسی.
adab3vom

شما عالی تر هستید
یکشنبه 15 دی 1392 06:51 ب.ظ
خیلی خیلی خوب بود
امید وارم که بازمبهتر بشه
adab3vom

انشاء ا...
شنبه 7 دی 1392 07:26 ب.ظ
بیت ان اسیا سنگ و بزد را اولش نوشته نشده است{برگرفت ان اسیا سنگ و بزد}
adab3vom

کیمیا جون از دقت نظرت ممنونم همین الان اصلاحش کردم.
یکشنبه 6 اسفند 1391 06:29 ب.ظ
خیلی داستان خوبی است
adab3vom

خودت خوبی
یکشنبه 22 بهمن 1391 12:19 ب.ظ
خوب خوب خوب بود
adab3vom

شما هم خیلی خوب خوب خوب هستید
شنبه 7 بهمن 1391 08:44 ب.ظ
مرسی عالی بود
adab3vom

خودت عالی هستی
پنجشنبه 5 بهمن 1391 01:04 ب.ظ
vaghan az shoma mamnonam kheili khob bod.vaghan lezat bordam
دوشنبه 25 دی 1391 09:05 ب.ظ
حیلی مزخرفه خرررر
adab3vom

سلامه خانوووم کجاش خیلی مزخرفه خرررر ؟
سه شنبه 19 دی 1391 10:46 ق.ظ
ممنونم خیلی ازنون متشکرم خسته نبا شید
adab3vom

از شما ممنونیم که به ما سر می زنید
دوشنبه 18 دی 1391 02:38 ب.ظ
وااااقعاممنوووون.خیلی عالی بود.راستی قالب جدیدهم مبارک
adab3vom

خواهش می کنم قابلی نداره
دوشنبه 4 دی 1391 11:13 ب.ظ
با تشکر از شما اگر می شود درس 16 را هم بزنیید ممنونم
adab3vom

انشاء ا...
دوشنبه 20 آذر 1391 06:48 ب.ظ
بیت پنجم رو معنی نکرده اید
adab3vom

ببخشید همین الان نوشتم
بازم ممنون از نظر خیلی خوبت
باز هم جایی ایراد داشت دریغ نکنی ها.
موفق و مؤید باشید
دوشنبه 20 آذر 1391 03:34 ب.ظ
ممنون به خاطر دروس جدیدی که گذاشتی قالب جدیدد هم مبارک
adab3vom

ممنون از شما با توجه عالیتان
یکشنبه 19 آذر 1391 10:49 ب.ظ
Thank fir you
adab3vom

and you
یکشنبه 19 آذر 1391 04:49 ب.ظ
باسلام سال تولد مولوی 604 ه.ق است در توضیحات شما 602 نوشته شده است
adab3vom

آخ ببخشید اصلاح می کنمش امان از اشکالات تایپی
ممنونم که این قدر دقیق هستید
باز هم اگر جایی ایراد داشت 100 درصد نظر بدید تا درستش کنم
ممنونم
جمعه 17 آذر 1391 12:04 ب.ظ
pسلام
وبلاگ خیلی خوبی داری خوشحال میشم بهم سر بزنی:

http://jokez.ir
adab3vom

: سر می زنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب